• Årshjul for tidsfrister

  Her finner du viktige frister og datoer for deg som driver egen bedrift eller har ansvar for økonomien.

 • 5. januar

  A-MELDINGLES MER
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 16.januar

  Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • 31.januar

  Innlevering av aksjonærregisteroppgave

 • 01. februar

  SAMMENSTILLINGSOPPGAVE TIL ARBEIDSTAKER
  Lønnssammenstillingen skal kun sendes/leveres inntektsmottaker

 • 05. februar

  A-MELDING
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 12. februar

  MVA-MELDING
  Frist for levering og betaling.

 • 15. februar

  ORSKUDDSSKATT UPERSONLIG SKATTYTER (1. TERMIN)
  Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer.(15.02 og 15.04). Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

 • 05. mars

  A-MELDING FEBRUAR
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 12. mars

  MVA-MELDING – ÅRSTERMINOPPGAVE
  Frist for levering og betaling.

 • 15. mars

  FORSKUDDSSKATT PERSONLIG SKATTYTER 1. TERMINL
  Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap skal du betale forskuddsskatt. De som skal betale forskuddsskatt får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.

 • 15. mars

  ARBEIDSGIVERAVGIFT OG SKATTETREKK-1. TERMIN
  Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • 05. april

  A-MELDING MARS
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 10. april

  MERVERDIAVGIFTSOPPGAVE PRIMÆRNÆRING
  Oppgaven skal leveres av skattyter som er registrert merverdiavgiftspliktig innen primærnæring (jord- skogbruk med binæringer og fiske).

 • 10. april

  MVA-MELDING 1. TERMIN
  Frist for levering og betaling.

 • 16. april

  FORSKUDDSSKATT FOR UPERSONLIGE SKATTYTERE
  Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt.

 • 05. mai

  A-MELDING APRIL
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 15. mai

  ARBEIDSGIVERAVGIFT OG SKATTETREKK- 2. TERMIN
  Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • 15. mai

  FORSKUDDSSKATT, 2. TERMIN
  Frist for betaling

 • 31. mai

  SKATTEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE – FRIST FOR ELEKTRONISK LEVERING
  Fristen for levering av skattemelding for næringsdrivende er 31. mai Skattemeldingen og alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk, uansett selskapsform. Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet må likevel levere en tom Næringsoppgave 1.

 • 31. mai

  TILLEGGSFORSKUDD – FRIST FOR BETALING
  Fristen 31. mai gjelder for alle personlig skattytere og upersonlige skattytere (etterskuddspliktige).

 • 31. mai

  SKATTEMELDING FOR SELSKAPER – FRIST FOR ELEKTRONISK LEVERING
  Skattemelding skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Skattemeldingen og alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk, uansett selskapsform.

  Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller internasjonal regnskapsstandard (IFRS), skal levere Næringsoppgave 2 som vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgave.

 • 05. juni

  A-MELDING MAI
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 11. juni

  MVA- MELDING 2. TERMIN
  Frist for levering og betaling.

 • 30. juni

  FRIST FOR FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING
  Ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret.

 • 05. juli

  A-MELDING JUNI
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 16. juli

  ARBEIDSGIVERAVGIFT OG SKATTETREKK- 3. TERMIN
  Frist for betaling.

 • 31. juli

  ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING- FRIST FOR INNSENDING
  Innsending av årsregnskap
  Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

  For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. Har årsregnskapet avslutningsdato i perioden 01.01.2015-30.06, er tilsvarende frist senest 28. februar.(29. februar ved skuddår).Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristen.

 • 06. august

  A-MELDING JULI
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 31. august

  MVA- MELDING 3. TERMIN
  Frist for levering og betaling.

 • 01. september

  MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER
  Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 • 05. september

  A-MELDING AUGUST
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 17. september

  FORSKUDDSSKATT, 3. TERMIN
  Frist for betaling

 • 17. september

  ARBEIDSGIVERAVGIFT OG SKATTETREKK- 4. TERMIN
  Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • 05. oktober

  A-MELDING SEPTEMBER
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 17. oktober

  MVA-MELDING 4.TERMIN
  Frist for levering og betaling

 • 05. november

  A-MELDING OKTOBER
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 15. november

  ARBEIDSGIVERAVGIFT OG SKATTETREKK-5. TERMIN
  Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • 15. november

  FORSKUDDSSKATT 4. TERMIN
  Frist for betaling av forskuddsskatt 4. termin.

 • 05. desember

  A-MELDING NOVEMBER
  A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

  A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

 • 10. desember

  MVA-MELDING 5. TERMIN
  Frist for levering og betaling