Takst

Espen Bjerke er vår takstmann og han er medlem av norsk takst, landbruk. Bjerke er utdannet forvalter agronom og har fagbrev som tømrer. Han har tidligere drevet egen gård og jobbet som selvstendig tømrer. Bjerke sin oppgave som takstmann er å produsere verditakster på landbrukseiendommer.

En verditakst kreves ved overtakelse av landbrukseiendom innen familien eller ved salg i markedet. Verditaksten gir grunnlag for beregning av dokumentavgiften ved tinglysning av eiendommen.

Våre oppdragsgivere er privatpersoner som ønsker en verditakst i forbindelse med eierskifte innen nærstående familie. Andre oppdragsgivere er advokat kontorer, samt at vi tar oppdrag fra banker som krever en verditakst i forbindelse med finansiering.