Vi fører både landbruks- og forretningsregnskap for blant annet enkeltpersonforetak, deltakerlignende selskaper, aksjeselskap og foreninger. Vi kan tilby deg som kunde regnskapsføring, og tjenester som; remittering, årsoppgjør, lønnskjøring, skybaserte løsninger, selvbetjening, fakturering og oppbevaring av regnskap.

Vi benytter regnskapssystemet Duett.

Regnskapsføring- tradisjonell oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske stillingen til regnskapsobjektet.

Remittering- betalingsformidling hvor vi betaler inngående fakturaer med automatisk bokføring i regnskapet.

oppbevaring- scanning av bilag og elektronisk lagring av disse.

Årsoppgjør- selvangivelse, noter, årsregnskap. Vi kan bistå deg med det du trenger i forbindelse med årsoppgjør og ligningspapirer.

Lønn og personal- lønns- og personaladministrasjon med system for timeregistrering, lønnsutbetalinger, lønnsslipper og rapportering til det offentlige.

Skybasert løsning- regnskapsdata tilgjengelig på internett via duett dialog min side.

Selvbetjening- selvbetjeningsmuligheter hvor du som kunde blant annet kan fakturere, scanne bilag eller gjøre andre oppgaver.

Fakturering- fakturering med utsendelse av faktura og automatisk bokføring i regnskapet, mulighet for e-faktura. Betalingsoppfølging med purringer.