Når du handler på nett får du ofte en ordrekvittering eller ordrebekreftelse rett etter at kjøpet er gjennomført. I de fleste tilfeller er ikke dette god nok dokumentasjon til regnskapet. I ettertid sender vareleverandør ut kvittering eller faktura, og det er denne som er gyldig som bilag i regnskap.

 

Vi minner om kriterier som må oppfylles for at en faktura eller kvittering skal være gyldig:

  • Fakturanummer (forhåndstrykt eller maskinelt tildelt)
  • Selgers navn og organsisasjonsnummer, eventuelt med påfølgende MVA (merk: store bokstaver) og Foretaksregisteret
  • Kjøpers navn
  • Hva som selges, mengde og pris
  • Merverdiavgift skal spesifiseres med sats og kroner

Via vårt regnskapssystem har du som kunde muligheter til å lage og sende fakturaer selv. Fakturaene blir oppdatert og lagt inn i regnskapssystemet automatisk, uten ekstra kostnader for deg.

  • Løsningen er nettbasert, slik at den alltid er tilgjengelig.
  • Det fins også mulighet for sending av fakturaer i EHF-format.

 

Ta kontakt med regnskapsføreren din for mer informasjon.

Dataflyt er et felles IKT-system i landbruksnæringa for standardisert elektronisk transport av avregninger direkte inn i regnskapssystemet, ferdig kontert og kodet. Vorma har tidligere vært deltaker i pilotprosjektet tilknyttet Landbrukets Dataflyt. Piloten er nå avslutta og endelig versjon foreligger.

 

Vi setter pris på at du som produsent går inn og gir samtykke til at Vorma og økonomi og regnskap kan hente ut avregninger direkte. Varemottakere som er med i Dataflyt er Tine, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Strand Unikorn og Glommen skog. For å gi ditt samtykke eller lese mer om Landbrukets Dataflyt, gå inn her.