Endring i frist for søknad om produksjonstilskudd

Frist for å søke produksjonstilskudd er i år 15. oktober. Telledatoen er 1. oktober. Dette gjelder både planteproduksjon, husdyrproduksjon og foretak med bikuber.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.