Overdragelse innad i familie

Vi har ekspertise på eierskifter innenfor landbruket, og har bred erfaring på området. Her er det både

skatteregler, avtaler og skjemaer som må håndteres, men også de mellommenneskelige forholdene.

Vårt mål er å oppnå det beste resultatet for familien samlet sett, og at man også etter overdragelsen kan leve godt sammen.

Salg utenfor familien

Noen ganger ønsker verken barn eller andre slektninger å ta over landbrukseiendommen, og da kan

det være et alternativ å selge utenfor familien. Dersom kjøperen er kjent, kan vi kan være tilretteleggere for hele prosessen. Vi bistår med skatteberegninger, slik at kunde kan føle seg tryggere i veivalg rundt et eventuelt salg.

Der kjøper ikke er kjent, og eiendommen skal selges på det åpne marked samarbeider vi med advokatfirmaet Røseid & co, som tar seg av det praktiske rundt salget. De er lokalkjente landbruksmeglere, som har god kompetanse innenfor dette området.