Torsdag den 13.desember vil alle kontorer være stengt grunnet internt kurs.

Torsdag den 20. desember vil alle kontorer være stengt fra kl 11 grunnet internt arrangement.

Kontoret på Årnes er åpent fra kl 08.00 til kl 15.00 den 27 og 28 desember, ellers i julen er det stengt.

Eidsvoll-kontoret og på Grønt Fagsenter Hvam er stengt hele julen.

Vi ønsker alle en riktig God Jul!!

Åpningstider sommer 2018

Kontoret på Årnes er åpent alle dager i sommer fra kl 08.00 til kl 15.00.

Vi kan treffes på Eidsvoll-kontoret og på Grønt Fagsenter Hvam etter avtale. Det vil være normale åpningstider fra 20.august

Vi ønsker alle en riktig god sommer!!

Velkommen til ny hjemmeside

Vorma økonomi og Regnskap ønsker velkommen til ny hjemmeside og vi takker Granat Studios for tålmodig og god hjelp til å utvikle hjemmesiden.

Frist for å søke produksjonstilskudd er i år 15. oktober. Telledatoen er 1. oktober. Dette gjelder både planteproduksjon, husdyrproduksjon og foretak med bikuber.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Vi har endret postadresse. Den nye postadressen er:

Vorma økonomi og regnskap SA
Postboks 222
2151 Årnes

Fra 2017 vil Skatteetaten ilegge tvangsmulkt ved for sein innlevering.

 

Har du fått varsel om tvangsmulkt? 

Hvis du har fått varsel om tvangsmulkt er det viktig at du gir besked til regnskapsføreren din. Vi får ikke automatisk beskjed når Skatteetaten sender ut varsler. Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide. For næringsdrivende som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene.

Når kan virksomheten få tvangsmulkt?
Første innlevering for de fleste næringsdrivende er omsetningsoppgaven for 6. termin 2016, som har frist 10. februar 2017. Blir den levert for sent, kan det ilegges tvangsmulkt. Det kan også ilegges tvangsmulkt dersom tredjepartsopplysninger som aksjonæregisteroppgave mv. ikke leveres i tide. Fristene for disse er 20. og 31. januar 2017.

Tvangsmulkt kan ilegges hvis:

 • skattemeldingene leveres for sent (gjelder formues- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk)
 • tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)
 • det er åpenbare feil i opplysningene du har gitt
 • du har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet deg etter dette

Hva er satsene for tvangsmulkt?
Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2017 er kr 1 049,-.
Hvis du leverer skattemeldinger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).
Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2 098,-) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).
For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maks kr 1 million. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.

 

Hvordan får du beskjed om tvangsmulkten?
Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe. Tvangsmulkt løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd. Du kan lese mer om tvangsmulkt i skatteforvaltningslovens §14-1 og på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt.

Vær oppmerksom på utsendelser fra OnlineOpplysningen og lignende nettkataloger. En ofte brukt markedsføringsmetode er å sende ut kampanjetilbud på ferdigutfylte blanketter. Tilbudene kan lett forveksles med reelle fakturaer.

 

En annen brukt markedsføringsmetode er at svært pågående selgere tar kontakt pr telefon, gjerne med nyregistrerte foretak. Selger presenterer seg raskt og du som næringsdrivende tror gjerne at kontakten gjelder registreringen i Brønnøysund. Du kan bli bedt om å bekrefte registreringen på SMS mens du har selger på telefonen.

 

Nettkatalogene er ofte en stor kostnad for bedriftene som blir registrert, uten at de tilbyr noe ekstra utover det registrering i Brønnøysundregistret gjør. Det antas at nettkatalogene ikke har spesielt høye besøkstall på nettsidene.

 

Loven om Angrerett og Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke for næringsdrivende. Vi vil anbefale alle til å være kritiske dersom de får slike tilbud. 

Eksempel på kampanjetilbud fra OnlineOpplysningen

Når du handler på nett får du ofte en ordrekvittering eller ordrebekreftelse rett etter at kjøpet er gjennomført. I de fleste tilfeller er ikke dette god nok dokumentasjon til regnskapet. I ettertid sender vareleverandør ut kvittering eller faktura, og det er denne som er gyldig som bilag i regnskap.

 

Vi minner om kriterier som må oppfylles for at en faktura eller kvittering skal være gyldig:

 • Fakturanummer (forhåndstrykt eller maskinelt tildelt)
 • Selgers navn og organsisasjonsnummer, eventuelt med påfølgende MVA (merk: store bokstaver) og Foretaksregisteret
 • Kjøpers navn
 • Hva som selges, mengde og pris
 • Merverdiavgift skal spesifiseres med sats og kroner

Via vårt regnskapssystem har du som kunde muligheter til å lage og sende fakturaer selv. Fakturaene blir oppdatert og lagt inn i regnskapssystemet automatisk, uten ekstra kostnader for deg.

 • Løsningen er nettbasert, slik at den alltid er tilgjengelig.
 • Det fins også mulighet for sending av fakturaer i EHF-format.

 

Ta kontakt med regnskapsføreren din for mer informasjon.