Til medlemmene i Vorma Økonomi og Regnskap SA

Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Vorma Økonomi og Regnskap SA
Sted: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
Tid: Torsdag 4.juni 2020 kl 19.00

Styret tar forbehold om at det kan bli endringer og at møtet blir gjennomført digitalt, hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre det fysisk etter smittevernloven.

På grunn av dette så må vi ha påmelding til årsmøtet. Påmelding skjer til bente.kehlet@vorma.no

Det er ikke mulig å delta på årsmøtet hvis:
o Symptomer på luftveisinfeksjon
o Er syk
o Vært i områder med utberedt spredning de siste 14 dagene før møtet
o Er i hjemme karantene
o Jobber selv eller er i familie med noen som jobber med samfunnskritiske oppgaver, helsepersonell eller andre

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og to årsmøtedeltakere til å skrive under protokollen
5. Behandle årsmelding 2019 og regnskap 2019 m/revisjonsrapport
6. Disponering av resultat
7. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
8. Endring av vedtekten §8 og §9
9. Styrets budsjett og virksomhetsplan for 2020 til orientering
10. Valg
11. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må i flg vedtektene være styret i hende 10 dager før møtet. Saker kan sendes til post@vorma.no eller til Dag Erland Opsahl, e-post: Dag.Erland.Opsahl@eidsvoll.kommune.no

Årsmøtedokumenter 2020