Årsmøte i Vorma Økonomi og Regnskap SA ble avholdt på Grønt Fagsenter Hvam onsdag den 22.mars.

Regnskap, budsjett og valg stod på agendaen.

Nytt styre ble valgt og består av:
Ingeborg Hønsen Aasvangen – leder
Peder Røed Buskenes
Solveig Hemli Solbakk
Even Gulbrandsen
Audun Knutsen
1.vara Lars Hallvard Morten
2.vara Jan Kristen Brodshaug

Årsmøtedokumenter finner du her: Årsmøtedok. og Valgkomiteens innstilling 2023