Vi ønsker alle våre kunder en god høst og kommer med en oppfordring til de som har års mva:

lever bilag for 2022 nå!

Dette hjelper oss med å fordele arbeidsmengden gjennom året.

Kontorene er stengt 13.14 oktober 2022, da vi skal på skattekurs.