Når du handler på nett får du ofte en ordrekvittering eller ordrebekreftelse rett etter at kjøpet er gjennomført. I de fleste tilfeller er ikke dette god nok dokumentasjon til regnskapet. I ettertid sender vareleverandør ut kvittering eller faktura, og det er denne som er gyldig som bilag i regnskap.

 

Vi minner om kriterier som må oppfylles for at en faktura eller kvittering skal være gyldig:

  • Fakturanummer (forhåndstrykt eller maskinelt tildelt)
  • Selgers navn og organsisasjonsnummer, eventuelt med påfølgende MVA (merk: store bokstaver) og Foretaksregisteret
  • Kjøpers navn
  • Hva som selges, mengde og pris
  • Merverdiavgift skal spesifiseres med sats og kroner