Regnskapstjenester

Vi fører både landbruks- og forretningsregnskap for blant annet enkeltpersonforetak, deltakerlignede selskaper, aksjeselskaper og foreninger.

Regnskapsføring

Tradisjonell oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske stillingen til regnskapsobjektet.

Remittering

Betalingsformidling hvor vi betaler inngående fakturaer med automatisk bokføring i regnskapet.

Oppbevaring

Scanning av bilag og elektronisk lagring av disse.

Årsoppgjør

Selvangivelse, noter, årsregnskap. Vi kan bistå deg med det du trenger i forbindelse med årsoppgjør og ligningspapirer.

Lønn og personal

Lønns- og personaladministrasjon med system for timeregistrering, lønnsutbetaling, lønnsslipper og rapportering til det offentlige.

Skybasert løsning

Regnskapsdata tilgjengelig på internett via Duett Dialog MinSide.

Selvbetjening

Selvbetjeningsmuligheter hvor du som kunde blant annet kan fakturere, scanne bilag eller gjøre andre oppgaver.

Fakturering

Fakturering med utsendelse av faktura og automatisk bokføring i regnskapet, mulighet for e-faktura. Betalingsoppfølging gjennom purringer.

Dersom du ønsker å benytte våre regnskapstjenester er det fint om du sender oss en e-post med litt informasjon om deg selv: hva du driver med eller tenker å drive med, om du nylig har startet opp, eller hvor lenge du har drevet, org.nr dersom du har det, om du er mva-registrert.

Siste nytt fra oss

Nyttige lenker

Rådgivningstjenester

Økonomi og skatt

Investeringskalkyler

Omdanning av selskap

Eierskifte

Driftsanalyser og nøkkeltall

Firmaregistrering og selskapsstiftelser

Taksering av landbrukseiendom

Budsjettering og strategiske valg

Bedriftetablering

Driftsplaner

Arv-/booppgjør